ช่องทางการชำระสินค้า

ข้อมูลการชำระสินค้า

สามารถชำระสินค้าและบริการ ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง

1.ชำระสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร

รายละเอียดดังนี้

ธนาคารชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีประเภท
กสิกรไทยนายวรากร เถื่อนเก่า855-2-16630-3ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์นายวรากร เถื่อนเก่าออมทรัพย์
กรุงเทพนายวรากร เถื่อนเก่าออมทรัพย์

 

*** หมายเหตุ ตอนนี้เปิดให้ใช้ เฉพาะ กสิกรไทยเท่านั้น

2.ชำระสินค้าผ่านบัญชี Paypal

รายละเอียดดังนี้

  ชำระด้วย Paypla ผ่านระบบ Check Out โดยที่หน้าชำระสินค้า เลือกเป็น Paypal

3.ชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต (โดยตรง)

รายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านบัตรเครตดิต โดยตรง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 3.65%