ช่องทางการติดต่อ

การติดต่อสามารถ ติดต่อได้ 3 ช่องทางดังนี้

1.ติดต่อผ่านทาง Facebook

ทางช่องแชท : คลิ๊กได้เลย Chat with MINE PCs
ทางหน้าเพจ : คลิ๊กได้เลย MINE PCs

2.ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

เบอร์ : 099-2587771

3.ติดต่อผ่านทางอีเมล์ (E-Mail)

Email : info@minepcs.com

หมายเหตุ : เนื่องด้วยบริษัทมีเวลาเปิดปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับโทรศัพท์ และ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ หลังเวลา 19.00 เป็นต้นไป โปรดทำความเข้าใจและรับทราบ

ต่อต่อทาง Social Media